วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

Thai Travel Martข่าวท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์

× หน้าแรก(current) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ทริปเที่ยวเอง แพ็คเก็จทัวร์ บทความ ข่าว ของดีทั่วไทย

18 มาตรการหนุนท่องเที่ยวไทย

18 มาตรการหนุนท่องเที่ยวไทย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า ครม.เศรษฐกิจได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยมีแผนงานทั้งหมด 18 กิจกรรม ประกอบด้วย มาตรการระยะสั้น 11 กิจการ และมาตรการระยะยาว 5 กิจกรรม รวมเป็น 16 กิจกรรม และยังมีกิจกรรมอนุมัติเพิ่มอีก 2 กิจกรรมคือ 1.การเสนอให้กระทรวงการคลังไปทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการท่องเที่ยวฯในต่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการทำงานรวดเร็ว และ 2.ลดค่าธรรมเนียมเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับเครื่องบินเช่าเหมาลำที่ลงจอดสนามบินในประเทศ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการในช่วง 3 เดือนก่อนสิ้นปีนี้ และต่อเนื่องทั้งปี 2563
 
ทั้งนี้ กิจกรรมที่ ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบครั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุน และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว โดยช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าประเทศไทยแล้ว 26.5 ล้านคน จากเป้าที่ตั้งไว้ 39.8 ล้านคน ซึ่งยังต้องการอีกกว่า 13 ล้านคนถึงครบตามเป้า เช่นเดียวกับการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวช่วง 8 เดือนแรกปีนี้มีรายได้แล้ว 1.3 ล้านล้านบาท ยังขาดอีก 750,000 ล้านบาท จะครบตามเป้าที่ตั้งไว้ 2.04 ล้านล้านบาท ซึ่งน่าจะทำได้แน่นอน
 
“มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 3% ซึ่งหากมีนักท่องเที่ยว 39.8 ล้านคน และนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเงิน 2.04 ล้านบาทได้แล้ว ถือเป็นเรื่องแรกที่สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้ 3% แต่ยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องดำเนินการอีก เช่น การผลักดันยอดส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังขยายตัวเพิ่มขึ้น 3% มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นต้น ซึ่งหากมาตรการที่เราใช้ไปแล้ว ไม่สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 3% ก็พร้อมที่จะเพิ่มมาตรการอื่นๆออกมาอีก” สำหรับมาตรการที่จะเกิดขึ้น อาทิ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) โดยจะเป็นเงินสด, การหักรายจ่าย 2 เท่าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สำหรับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ และโครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ที่จะมีส่วนลดสูงสุด 70%
 

ขอบคุณข้อมูลข่าว : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย